CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PHẦN MỀM SAS QUẢN TRỊ ERP NGÀNH THỨC ĂN GIA SÚC
 
1. QUẢN TRỊ KINH DOANH – PHÂN PHỐI
 
 • Phần mềm cho phép quản lý phân phối theo một quy trình từ khâu đặt hàng cho đến khâu giao hàng, đóng đơn hàng.
 • Phần mềm cho phép lập hệ thống danh mục: Danh mục khách hàng, danh mục nhân viên kinh doanh, danh mục hợp đồng… Danh mục thưởng cho nhân viên, Danh mục chiết khấu theo vùng…
 • Phần mềm cũng cho phép phòng kinh doanh khai báo các chương trình bán hàng, lập kế hoạch bán hàng như: Kế hoạch bán hàng theo bộ phận, Khai báo kế hoạch bán hàng, Khai báo doanh thu khuyến mại đặc biệt cho khách hàng, Khai báo điều kiện đại lý mới, Khai báo thưởng tháng theo doanh số đại lý, Khai báo thưởng năm theo doanh số…  
 • Hệ thống báo cáo quản trị bán hàng đa dạng, đầy đủ mang tính phân tích, tổng hợp, thống kê. Phục vụ phân tích hiệu quả thị trường, sản phẩm, thời gian, nhân viên thị trường, … Điều đặc biệt là hệ thống sẽ tự động lên báo cáo quản trị ngay khi cập nhật số liệu vừa hoàn tất đảm bảo tính tức thời của thông tin.
 • Các chức năng, tiện ích cho phép việc lập phiếu, cập nhật thông tin nhanh, chính xác. Giảm thiểu thời gian cập nhật, các cán bộ có thể có nhiều thời gian hơn cho việc kiểm tra, đối chiếu chứng từ. Chứng từ đầu vào:  Đơn đặt hàng, Duyệt đơn hàng, Hóa đơn bán hàng kiêm XK, Phiếu giao hàng, Xác nhận giao hàng, Phân bổ hàng cho các đại lý, …
 • Mô đun cũng cho phép chăm sóc khách hàng (CRM) một cách khoa học, tự động hóa hoạt động chăm sóc khách hàng…
 • Mô – đun được kết nối tự động với các mô đun của bộ phận phòng ban khác để có thể kế thừa thông tin lẫn nhau cũng như việc kiểm tra chéo được sát sao khi có một nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 
2. QUẢN LÝ THU MUA
 
 • Phần mềm cho phép quản lý thu mua vật tư, hàng hóa theo một quy trình từ khâu đặt hàng nhà cung cấp cho đến khâu giao hàng, đóng đơn hàng mua. Công việc từ giai đoạn này sang giai đoạn khác mang tính liên tục và kế thừa đảm bảo thực hiện công việc chính xác, tốc độ, chuyên nghiệp. Kiểm soát mua hàng chặt chẽ.
 • Phần mềm cho phép lập hệ thống danh mục: Danh mục nhà cung cấp, danh mục hợp đồng, danh mục chất lượng sản phẩm, danh mục giá mua, danh mục thuế nhập khẩu… 
 • Hệ thống báo cáo quản trị mua hàng hóa, vật tư đa dạng, nhiều chiều. Báo cáo đi theo nghiệp vụ kinh tế từ Nhu cầu nguyên vật liệu đến giao hàng và tất toán đơn hàng. Các báo cáo mua hàng theo nhà cung cấp, theo sản phẩm, theo hợp đồng cung ứng, theo đơn đặt hàng…

 
 
3. QUẢN LÝ KHO – VẬT TƯ
 
 • Phân hệ quản lý kho hàng cung cấp thông tin kịp thời về mọi mặt của hàng tồn kho. Phân hệ hỗ trợ các giao dịch trực tiếp để ghi chép mọi nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý nơi cất giữ/vị trí của vật tư; cung cấp nhiều tiện ích trong việc kiểm kê để đảm bảo số hàng tồn kho luôn đúng. 
 • Hệ thống hỗ trợ tất cả các phương pháp chính tính giá hàng tồn kho và cung cấp và các báo cáo chủ yếu để phục vụ tốt công việc ra quyết định trong dây chuyền cung cứng vật tư.
 • Phân hệ quản lý kho hàng có các menu chính sau: Phiếu nhập kho, Kiểm tra chất lượng, Xuất trả lại nhà cung cấp, Giấy đề nghị xuất vật tư, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập phế liệu, Phiếu nhập kho thành phẩm, Xuất hàng cho đại lý, Xuất điều chuyển kho, Lệnh sản xuất, Kiểm kê kho, Báo cáo nhập kho, Báo cáo xuất kho, Báo cáo tồn kho.
 
Khai báo thông tin vật tư, hàng hoá
 • Không hạn chế danh điểm vật tư
 • Mô tả chi tiết và tóm tắt vật tư, hàng hóa
 • Phân loại, phân nhóm vật tư, hàng hóa theo yêu cầu của người sử dụng
 • Khai báo nhiều đơn vị tính cho 1 mặt hàng
 • Quản lý theo lô và thời hạn sử dụng
 • Chính sách đặt hàng, quy mô (số lượng) của 1 đơn hàng và thời hạn thực hiện
 • Cho phép khai báo số lượng tồn tối đa, tối thiểu
 • Cho phép khai báo danh mục đó có sử dụng trong các giao dịch hay không
 • Cho phép khai báo các trường tự do phục vụ yêu cầu quản trị riêng của
 
4. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
 
 • Mô-đun Quản trị sản xuất phục vụ lập kế hoạch, theo dõi, phân tích, cập nhật thông tin quá trình sản xuất cám, thuốc thú y… của doanh nghiệp.
 • Ở phân hệ này, cán bộ sản xuất cập nhật thông tin đầu vào như: Sản phẩm cần SX, Kế hoạch sản xuất, Định mức sản xuất, Lệnh sản xuất, Phiếu theo dõi sản xuất, … phần mềm sẽ lên hệ thống báo cáo quản trị sản xuất, hệ thống báo cáo chi phí SX và giá thành sản phẩm.
 • Hệ thống báo cáo quản trị sản xuất mang tính tổng hợp, chi tiết, phân tích đáp ứng theo dõi, điều hành sản xuất hiệu quả: Báo cáo xác định NVL cần cho sản xuất,  Kế hoạch mua NVL theo tuần, Báo cáo nhập NVL mua theo tuần, Báo cáo tổng hợp hao hụt và thời gian làm lệnh SX, Kết quả nhập NVL theo kế hoạch kinh doanh, Báo cáo chi phí sản xuất thuốc – men, Báo cáo các chỉ tiêu kỹ thuật trong quá trình san lẻ, Báo cáo các chỉ tiêu trong quá trình trộn thuốc, Báo cáo các chỉ tiêu trong quá trình sản xuất cám viên, Báo cáo thành phẩm theo đơn đặt hàng, … 
 • Hệ thống báo cáo chi phí SX, Giá thành sản phẩm: Thẻ giá thành, Bảng tiêu hao NVL cho sản phẩm, Báo cáo so sánh giá thành thực tế và định mức, Báo cáo tổng hợp giá thành sản phẩm, … 
 
5. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG
 
 • Phần mềm hỗ trợ quản trị nhân sự một cách toàn diện, phân tích nhân sự nhiều chiều, đánh giá nhân sự khoa học, hiệu quả…
 • Phần mềm cho phép quản lý đánh giá nhân sự theo chỉ số KPI
 • Phần mềm cho phép tính lương theo nhiều phương pháp hoặc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Bên cạnh đó có thể tính lương và các khoản khác theo từng bộ phận phòng ban: Kinh doanh, Khối văn phòng, Khối sản xuất, Khối bảo vệ…
 • Phần tính lương có thể sử dụng theo thời gian, theo sản phẩm, theo KPI, …
 • SAS ERP 8.0.F&V được thiết kế không chỉ để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhân sự trên phương diện ghi nhận và phản ánh mà còn cung cấp các báo cáo quản trị phục vụ việc phân tích điều hành của các cấp lãnh đạo trong công ty
 • Những báo cáo quản trị sâu sắc, chính xác giúp Chủ doanh nghiệp; các cấp lãnh đạo; mà đặc biệt là các cán bộ quản lý nhân sự trút bớt gánh nặng về quản lý điều hành.
 • Những thông tin về tuyển dụng; nhân sự; tiền lương; đặc điểm nhân sự; giờ giấc, ca kíp làm việc…  trở nên đơn giản, dễ kiểm soát.
 • Tra cứu, tìm kiếm nhanh, hỗ trợ ra quyết định tức thời.
 
6. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
 
Với mô-đun này, người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh, máy tính sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo phản ánh, thông tin quản trị, thông tin về phân tích sự thay đổi, báo cáo kế hoạch dự phòng, …
 
7. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 
 • Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. 
 • Khả năng phân quyền chi tiết từng trạng thái, từng công đoạn trong công việc của mỗi cán bộ như : Lập, Duyệt, …
 • Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao (Bảo mật dữ liệu ở 04 mức: Mạng, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng). Đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu mô hình Khách/Chủ (Client/Server). 
 • Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện theo cơ chế của MS SQL*Server. 
 • Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Khả năng chạy Online qua hạ tầng Internet
 
8. KẾT NỐI DỮ LIỆU ONLINE GIỮA CÁC VĂN PHÒNG

Dữ liệu Văn phòng và Kho, Nhà máy sản xuất, v.v. chạy online 
Lợi điểm giải pháp này mang lại:
 • Dữ liệu kết nối trực tuyến, lên báo cáo theo thời gian thực – Real Time
 • Thông tin mang tính kế thừa giữa các cán bộ, bộ phận. Giảm thao tác thừa, lặp lại
 • Kiểm tra, kiểm soát tức thời tình hình bán hàng, kho, tiền… bất cứ đâu
 • Thông tin được kiểm tra chéo giữa các cán bộ giảm sai sót tăng tính trách nhiệm mỗi cán bộ
 • Hệ thống chứng từ in tự động từ phần mềm, giảm công sức, sai sót khi viết tay
LỢI THẾ KHI ỨNG DỤNG SAS ERP 8.0.F&V VỚI CÁC TÍNH NĂNG 

1. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐẶC THÙ CỦA DOANH NGHIỆP MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ 
Phần mềm SAS ERP 8.0.F&V được xây dựng chuyên cho ngành thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y đã kế thừa yêu cầu của hàng chục doanh nghiệp lĩnh vực này do đó nó giải quyết các đặc thù một cách hiệu quả. Quản trị doanh nghiệp theo đúng mô hình đặc thù ngành đảm bảo cung cấp thông tin cho quản trị một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời

2. TĂNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DN
Áp dụng hệ thống phần mềm quản trị theo đặc thù sẽ cung cấp các thông tin quản lý một cách tốt nhất về Kinh doanh, bán hàng; về sản xuất; về thu mua – tồn kho; về quản trị Nhân sự - Tiền lương. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch sát sao, đầy đủ…

3. GIẢM THIỂU CHI PHÍ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DN
Kiểm soát được các yếu tố chi phí trực tiếp trong sản xuất kinh doanh tức thời, chính xác. Cũng như kiểm soát chi phí giữa thực tế phát sinh và định mức, giảm thất thoát trong quản lý vật tư, … Đồng thời giảm chi phí gián tiếp do giảm sự chồng chéo thông tin, giảm nhân sự gián tiếp, …

4. GIẢM THIỂU RỦI RO, TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT
 • Giải pháp giúp DN giảm thiểu rủi ro do thông tin được chính xác, được kiểm soát chặt chẽ ở các khía cạnh khác nhau. Thông tin kịp thời để BLĐ ra quyết định điều hành đúng lúc, đúng chỗ, áp dụng các quyết định điều chỉnh cần thiết. 
 • Nếu như DN áp dụng mô hình quản lý giữa công ty và các chi nhánh (hoặc kho vùng) cũng áp dụng phần mềm thì thông tin sẽ mang tính kế thừa và trực tuyến
 • Công việc giữa các bộ phận, phòng ban nhiều khi trùng lắp thì nay được giải phóng và tăng cường thời gian cho vấn đề kiểm soát thông tin nội bộ, kiểm tra chéo.

5. THÔNG TIN DN TẬP TRUNG, AN TOÀN
 • Khi áp dụng SAS ERP 8.0.F&V dữ liệu được tập trung trong phần mềm, khi cần BLĐ hay các bộ phận, cá nhân (có quyền đã được khai báo) có thể truy vấn thông tin quản lý đầy đủ ít bị phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân, hệ thống phần mềm nào khác, với bất kỳ thời gian nào, ở đâu (có internet)…
 
 • Nếu như hệ thống rời rạc, sử dụng nhiều công cụ để quản lý khác nhau như: Excel, sổ tay, phần mềm kế toán thông thường kém bảo mật, virus, … thì trên SAS ERP 8.0.F&V sẽ khắc phục những vấn đề này một cách triệt để. Cơ chế sao lưu, an toàn, bảo mật cao với công nghệ hiện đại.

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Thông tin bảng báo giá phần mềm mới nhất năm 2019

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp có thâm niên trên thị trường, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Lý do khách hàng nên chọn sử dụng phần mềm tại công ty chúng tôi
- SIS cung cấp các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm ERP tốt nhất trên thị trường.
- Các sản phẩm phần mềm đóng gói đa dạng
- Sản phẩm phần mềm theo yêu cầu
- Cài đặt nhanh chóng, hỗ trợ tận tình


Gọi ngay đến Hotline: 091 242 61 52 để nhận được báo giá sản phẩm phần mềm phù hợp nhất.

Các sản phẩm khác