Giải thưởng

Các giải thưởng phần mềm SAS

Với nỗ lực không ngừng, các dòng sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm kế toán quản trị Online, phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP đã được Hiệp hội phần mềm Việt Nam - Vinasa, Bộ TT-TT ghi nhận và trao giải thưởng danh giá dành cho sản phẩm xuất sắc, doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc vào sự  phát triển của ngành CNTT Việt nam.

* 06 Giải thưởng Sao khuê
* Cúp CNTT
* Bằng khen của Bộ TT-TT

-------------------------------------------