Phần mềm đặc thù theo ngành In

Phần mềm kế toán đặc thù theo ngành
Phần mềm Quản lý cho ngành Bán lẻ, Siêu thị và Chuỗi bán hàng

Phần mềm Nhân sự tiền lương ngành may mặc

SAS INNOVA 8.0 HRM – Giải pháp quản trị Nhân sự tiền lương

Phần mềm Kế toán Quản trị Dịch vụ Du lịch – Sas Innova 6.8.1 Travel AS

Phần mềm Kế toán Quản trị Dịch vụ SAS ERP 8.0 – Gara

Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp chuyên ngành Thức ăn chăn nuôi & thuốc thú y – SAS ERP 8.0.F&V

xem thêm>https://sis.vn/phan-mem-dac-thu-theo-nganh