CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PHẦN MỀM NHÂN SỰ, LƯƠNG SAS INNOVA 8.0.HR

1. QUẢN TRỊ TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO

Khai báo/đầu vào
 • Cập nhật nhu cầu tuyển dụng
 • Cập nhật danh sách ứng viên
 • Cập nhật Danh sách lớp đào tạo
 • Cập nhật điểm kết quả đào tạo

Thông tin đầu ra
 • Danh sách ứng viên
 • Báo cáo kết quả tuyển dụng
 • Danh sách lớp đào tạo
 • Danh sách học viên theo lớp

2. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Khai báo/đầu vào
 • Danh mục địa lý: Quốc gia/Tỉnh
 • Danh mục học vấn, trình độ
 • Danh mục thông tin gia đình
 • Danh mục chức vụ, chính sách
 • Danh mục khen thưởng/kỷ luật
 • Danh mục loại hợp đồng lao động
 • Khai báo quá trình đào tạo của NV
 • Khai báo quá trình thuyên chuyển
 • Khai báo quá trình thay đổi lương
 • Sơ yếu lý lịch

Thông tin đầu ra
 • Hồ sơ nhân viên
 • Báo cáo nhân sự theo bộ phận
 • Báo cáo nhân sự theo loại hợp đồng
 • Báo cáo cán bộ hưởng chế độ, chính sách
 • Báo cáo cán bộ sinh nhật trong tháng
 • Báo cáo theo các độ tuổi của cán bộ
 • Báo cáo phân tích/quản trị về nhân sự
 • Báo cáo theo trình độ chuyên môn
 • Báo cáo theo giới tính
 • Báo cáo theo chức vụ
 • Báo cáo nhân viên nghỉ việc/về hưu
 • Báo cáo theo thâm niên công tác
 • Báo cáo khen thưởng/kỷ luật
 • Báo cáo nhân viên làm việc độc hại
 •  
3. QUẢN TRỊ TRANG THIẾT BỊ, CCDC CHO NHÂN VIÊN

Khai báo/đầu vào
 • Danh mục công cụ dụng cụ
 • Giao, phát CCDC cho cán bộ
 • Điều chỉnh CCDC cho cán bộ

Thông tin đầu ra
 • Bảng theo dõi trang thiết bị cho nhân viên
 • Báo cáo chi tiết công cụ dụng cụ
 • Báo cáo tăng giảm công cụ dụng cụ
 • Bảng tính khấu hao
 • Bảng phân bổ khấu hao

4. QUẢN LÝ CÔNG VÀ TÍNH LƯƠNG

Khai báo
 • Bảng chấm công/File chấm công/Máy chấm công
 • Danh mục khoản lương
 • Danh mục phòng ban
 • Danh mục nhân viên
 • Cập nhật hệ số lương cho sản phẩm
 • Danh mục ca
 • Khai báo lịch nghỉ trong năm
 • Danh mục lý do nghỉ
 • Danh mục giảm trừ gia cảnh
 • Khai báo lương cơ bản
 • Cập nhật ngày công của tháng
 • Bảng thuế thu nhập

Cập nhật
 • Các khoản lương bất thường
 • Phiếu xác nhận CV, SP hoàn thành
 • Cập nhật quá trình lương nhân viên
 • Khai báo giờ/ca làm việc của nhân viên
 • Cập nhật ngày nghỉ phép, làm thêm
 • Tính thuế TNCN
 • Tính lương
 • Tính ngày công
 • Cập nhật định mức nghỉ theo năm
 • Phân bổ chi phí tiền lương

Thông tin đầu ra
 • Bảng chấm công nhân viên 
 • Tổng hợp sản phẩm
 • Tổng hợp ngày công
 • Tổng hợp thời gian đi muộn về sớm
 • Báo cáo đi muộn về sớm
 • Báo cáo có mặt/vắng mặt
 • Báo cáo ốm/phép
 • Báo cáo tổng hợp ngày công
 • Bảng phân ca
 • ----------------------------------------------
 • Bảng thanh toán lương & phụ cấp
 • Bảng phân bổ lương và BHXH
 • Bảng thanh toán BHXH
 • Tổng hợp tiền trích BHXH, YT…
 • Danh sách Quỹ LĐ/Tiền lương
 • Báo cáo lương & BHXH
 • Báo cáo  danh sách hưởng trợ cấp
 • ----------------------------------------------
 • Tờ khai thuế TNCN
 • Tờ khai quyết toán Thuế TNCN
 • Bảng kê thuế TNCN

5. QUẢN LÝ HỆ THỐNG
 • Danh mục tham số hệ thống
 • Quản lý & bảo trì dữ liệu
 • Quản lý người sử dụng
 • Trợ giúp
SAS INNOVA 8.0 HRM được thiết kế không chỉ để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương trên phương diện ghi nhận và phản ánh mà còn cung cấp các báo cáo quản trị phục vụ việc phân tích điều hành của các cấp lãnh đạo trong công ty. SAS INNOVA 8.0 HRM :
 
 • Những báo cáo quản trị sâu sắc, chính xác giúp Chủ doanh nghiệp; các cấp lãnh đạo; mà đặc biệt là các cán bộ quản lý nhân sự, quản lý tiền lương trút bớt gánh nặng về quản lý điều hành.
 • Những thông tin về tuyển dụng; nhân sự; đặc điểm nhân sự; giờ giấc, ca kíp làm việc…  trở nên đơn giản, dễ kiểm soát.
 • Tra cứu, tìm kiếm nhanh, hỗ trợ ra quyết định tức thời.
 
SAS INNOVA 8.0 HRM là phần mềm nhân sự tiền lương được phân tích, thiết kế và lập trình trên cơ sở SAS Việt Nam mà đại diện là Bộ phận phát triển sản phẩm đã làm, gặp và tích lũy được nhiều tri thức về Quản lý tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản lý tiền lương, Quản lý công nhật, Quản lý cấp phát trang thiết bị cho công nhân viên, … từ các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong các ngành nghề khác nhau. Các mẫu biểu, sổ sách của SAS INNOVA 8.0 HRM đưa ra phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam. Dựa vào khả năng dễ dàng thay đổi và hiệu chỉnh mẫu biểu, trong tình huống Luật lao động Việt Nam hoặc yêu cầu về báo cáo quản trị của Doanh nghiệp thay đổi, các mẫu biểu và báo cáo của SAS INNOVA 8.0 HRM có thể được người dùng hoặc nhân viên của SAS Việt Nam hỗ trợ thay đổi và hiệu chỉnh nhanh chóng. 
 
Với sản phẩm này, người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh, máy tính sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo phản ánh, thông tin quản trị, thông tin về phân tích sự thay đổi, báo cáo kế hoạch dự phòng, …

CÁC ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA SAS INNOVA 8.0 HRM 

1. Đặc điểm về công nghệ
 
 • Công nghệ hiện đại: SAS INNOVA 8.0 HRM cơ sở dữ liệu SQL Server 2000 - hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) phù hợp với các ứng dụng dữ liệu vừa và lớn. 
 • Tăng cường tối đa khả năng tính toán của mạng LAN: tính toán hoàn toàn theo mô hình Client - Server (khách - chủ). Một số tính toán sẽ do Máy chủ đảm nhiệm và một số tính toán sẽ tận dụng khả năng của máy trạm.
 • Khả năng đa truy cập trên CSDL: hàng chục, cho tới hàng trăm người truy cập đồng thời vào máy chủ CSDL, vẫn đảm bảo tốc độ truy cập và chia xẻ thông tin phù hợp với chức năng và quyền hạn của người sử dụng. Với những đòi hỏi tốc độ và cường độ truy cập lớn của các Doanh nghiệp, vấn đề không còn là ở khả năng của phần mềm mà ở chỗ Máy chủ (cơ sở phần cứng) mà Doanh nghiệp đầu tư đến đâu.
 • Khả năng xử lý và lưu trữ lượng dữ liệu lớn: CSDL MS-SQL Server 2000 của Microsoft có khả năng lưu dữ liệu đến hàng Terabytes, số lượng bản ghi tới hàng tỷ. Đảm bảo an toàn cho các Doanh nghiệp vừa và lớn không bị ngưng trệ bất kỳ lúc nào. 

2. Đặc điểm về khả năng bảo mật & phân quyền
 
 • Khả năng bảo mật đa lớp: dữ liệu của chương trình được bảo vệ qua các lớp: lớp mạng, lớp hệ điều hành, lớp CSDL và lớp ứng dụng. Thiết kế của SAS INNOVA 8.0 HRM đã đảm bảo mô hình Client – Server theo đúng nghĩa. Tức là với SAS INNOVA 8.0 HRM không phải là máy chủ phải chia sẻ (sharing) thư mục cài đặt chương trình và chứa cơ sở dữ liệu để các máy trạm truy cập vào, mà máy chủ chỉ cần đảm bảo một kết nối (connection) CSDL với máy trạm là đủ. Một chương trình viết trên CSDL FoxPro không đảm bảo được điều này.
 • Khả năng khai báo và phân quyền chi tiết đến từng người sử dụng: Dễ dàng khai báo mới, khóa hoặc xóa một tài khoản truy cập; phân quyền chi tiết trên từng chức năng, thao tác như: khả năng được truy cập, thêm mới, sửa, xóa, in, …
 • Hoàn thiện việc theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc, chuyên nghiệp hoá trong các khâu xử lý chứng từ.

3. Đặc điểm về tính năng sử dụng
 
 • Quản lý đầy đủ các thông tin về Nhân sự & hệ thống các báo cáo phân tích kèm theo.
 • Khả năng tính lương linh hoạt: Cung cấp nhiều khả năng tính lương khác nhau, tính được nhiều loại lương đồng thời như: Lương hợp đồng; Lương chức vụ; Lương trình độ; Lương công tác; Phụ cấp; Công nhật; Lương khoán theo sản phẩm, Lương khoán theo doanh số, doanh thu; Lương theo đánh giá công việc cuối kỳ; và rất nhiều các chỉ tiêu khác về thưởng, phạt, ưu đãi, làm thêm, ... Một khả năng đặc biệt là chương trình cho phép người dùng tự định nghĩa nhiều chỉ tiêu lương và các khoản tăng hoặc giảm trừ theo công thức. Điều này đảm bảo khả năng tùy biến khi chương trình được áp dụng tại các Doanh nghiệp khác nhau hoặc khi Doanh nghiệp thay đổi một số chỉ tiêu cũng như công thức tính lương.
 • Các chức năng phụ trợ cho phép hoàn thiện tương đối bài toán tính lương tổng quát, cho phép hoàn thiện nhanh chóng bài toán tính lương khi Phần mềm được triển khai tại một Doanh nghiệp: Các chức năng Quản lý tạm ứng, quản lý công tác, quản lý làm thêm, quản lý hộ chiếu, visa và công tác nước ngoài, … được thiết kế sẵn hỗ trợ việc hiệu chỉnh, bổ sung (customization) các chức năng trong bài toán tính lương đặc thù tại một Doanh nghiệp.

4. Đặc điểm về tiện ích
 
 • Chương trình được thiết kế mở cho phép nâng cấp và bổ sung chức năng dễ dàng.
 • Tham số hoá chương trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: Phương pháp tính lương, định nghĩa lương cơ bản, định dạng số liệu, font chữ, .v.v.
 • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng chi tiết.
 • Khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song 
 

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Thông tin bảng báo giá phần mềm mới nhất năm 2019

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp có thâm niên trên thị trường, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Lý do khách hàng nên chọn sử dụng phần mềm tại công ty chúng tôi:
- SIS cung cấp các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm ERP tốt nhất trên thị trường.
- Các sản phẩm phần mềm đóng gói đa dạng
- Sản phẩm phần mềm theo yêu cầu
- Cài đặt nhanh chóng, hỗ trợ tận tình


Gọi ngay đến Hotline: 091 242 61 52 để nhận được báo giá sản phẩm phần mềm phù hợp nhất.