Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
 
 
  • Đưa S.I.S trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, triển khai các giải pháp phần mềm theo yêu cầu của doanh nghiệp
  • Trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy và lâu dài của mỗi DN trong lĩnh vực CNTT
  • Xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho tất cả các CB CNV của công ty