Bộ cài Demo sản phẩm

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Tải về
1 SAS INNOVA 6.8.1 R5 SX - PMKT DN VVN lĩnh vực Sản Xuất Không xác định Không xác định
2 SAS INNOVA 6.8.1 R5 TM - PMKT DN VVN lĩnh vực Thương Mại Không xác định Không xác định
3 SAS INNOVA 6.8.1 R5 XL - PMKT DN VVN lĩnh vực Xây Dựng, Xây Lắp Không xác định Không xác định
4 SAS INNOVA 6.8.1 R5 DV - PMKT DN VVN lĩnh vực Dịch Vụ Không xác định Không xác định
5 PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - SAS INVOICE 2020 Không xác định Không xác định
6 SAS INNOVA 8.0 Online - PMKT Quản trị Online => Để cài đặt Xin vui lòng LH SAS - 0243.5147907 File không tồn tại 0 MB
7 SAS ERP 9.0 - PM quản trị nguồn lực DN-ERP => Để cài đặt Xin vui lòng LH SAS - 0243.5147907 File không tồn tại 0 MB