Tài liệu Cộng tác viên

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Tải về
1 Thu moi tham gia CTV SIS JSC .pdf 1.39 MB
2 Tuyen dung CTV SIS JSC - 2021 .pdf 1.48 MB
3 Co che hoa hong gioi thieu KH SIS JSC - 01.10.2020 - CTV .pdf 1.4 MB
4 Hợp đồng hợp tác - CTV .pdf 0.61 MB
5 Tom tat cac dong san pham SIS .pdf 2.66 MB
6 Quy trinh tham gia he thong CTV Online .pdf 1.86 MB

Lên đầu trang