Những công việc kế toán cần chuẩn bị cho cuối năm - quyết toán thuế

Quyết toán thuế là công việc được tất cả các doanh nghiệp đều phải chú ý vào mỗi dịp cuối năm tài chính. Bạn lần đầu được đảm nhiệm công việc này, bạn đang không biết làm gì, chuẩn bị những gì? Bạn đã biết kê khai thuế chưa? Làm sổ sáchbáo cáo tài chính...quan trọng nhất là quyết toán thuế. Vậy quyết toán thuế bạn cần lưu ý những gì? Hãy cùng chúng tôi trao đổi và chia sẻ nhé.

Quyết toán thuế là gì?

Đây là công việc bắt buộc đối với một công ty, doanh nghiệp sau một thời gian  thành lập. Khi đơn vị nhận được công văn, thông báo thanh tra quyết toán của Chi cục thuế chủ quản thì đa phần những anh chị em mới vào nghề hay chưa từng đảm nhận nhiệm vụ này sẽ khá là lúng túng. Vậy để chuẩn bị tốt cho quyết toán thuế cuối năm cần chuẩn bị những gì? Cơ quan thuế cần những gì? 
 

Phần mềm kế toán SAS xin giới thiệu với các bạn những bước chi tiết cũng như cách sắp xếp và chuẩn bị sổ sách cần thiết trước khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra nhằm giúp cho những bạn học kế toán hoặc chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế có thể làm tốt công việc này.

1. Sắp xếp chứng từ gốc

* Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu tư tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính , các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào - đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế

* Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo

* Hóa đơn bán ra phải kẹp theo Phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho , kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.

* Hóa đơn mua vào (đầu vào) phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.

* Nếu bán chịu phải kẹp phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. ,…


2. Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

* Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ đặc Biệt, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

* Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm


3. Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức Nhật ký chung)

Kế toán cần chuẩn bị những sổ sách đã in như:
* Sổ nhật ký chung
* Sổ nhật ký bán hàng
* Sổ nhật ký mua hàng
* Sổ nhật ký chi tiền
* Số nhật ký thu tiền
* Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
* Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
* Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.
* Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.
* Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.
* Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
* Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ
* Sổ khấu hao tài sản cố định
* Sổ khấu hao công cụ dụng cụ
* Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
* Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho
* Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.


4. Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

* Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra:
* Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
* Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ
* Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.


5. Hồ sơ pháp lý

* Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực).
* Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế
Kiểm tra chi tiết khác
* Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)
* Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán
* Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng
* Kiểm tra các khoản phải trả
* Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế
* Đầu vào và đầu ra có cân đối
* Kiểm tra ký tá có đầy đủ
* Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng
* Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp : Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ

Cụ thế, nội dung công việc sẽ thực hiện bao gồm:

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
2. Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
3. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;
4. Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
5. Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
6. Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;
7. Điều chinh các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
8. Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
9. Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
10. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

Các bài viết khác


Lên đầu trang