CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PMKT ONLINE SAS INNOVA 8.0
 
1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

 Đây là Môđun dành riêng cho Ban Lãnh đạo doanh nghiệp, đáp ứng các thông tin quản lý một cách ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, trực quan và có tầm quan trọng bậc nhất. Môđun được coi như là một bức tranh phản ánh các chỉ số theo dõi « sức khoẻ » hay những « cảnh báo » quan trọng theo chế độ hoặc theo quy định của DN. Bao gồm : Kiểm tra tin nhắn – thông báo; Cảnh báo hoá đơn huỷ, DN bỏ trốn; Sức khoẻ DN; Số liệu tổng hợp, Cảnh báo một số vi phạm chế độ, Chi phí vượt khung, Biểu đồ phân tích doanh thu/chi phí v.v.

2. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

 Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời, báo cáo dòng tiền, quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy, theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng. Tính toán và theo dõi lãi vay; Hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

3. PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

 Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng, khai báo thuế đầu ra.

4. PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

 Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

5. QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ

 Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

6. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

 Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo nhiều chiều như bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC (206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư số 10/TC/CĐKT ngày 23/03/1997).

7. KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

 Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức.
 
Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).

8. PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ

 Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Đáp ứng đầy đủ theo TT, QĐ mới nhất của BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của T.C Thuế.

9. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi thực hiện các bút toán cuối kỳ sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và nhật ký sổ cái. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: TT 244, Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

10. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.

11. KẾT NỐI ONLINE KHÁCH HÀNG VỚI SAS

 Phân hệ này là cầu nối quan trọng giữa khách hàng và SAS, đây cũng là điểm nhấn nằm trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Với Môđun này, Quý khách hàng sẽ được: Kết nối thuận lợi, thường xuyên giữa KH và SAS, Xử lý vấn đề cho khách hàng kịp thời, Khách hàng có thể Phản ánh/Đánh giá/Góp ý về chất lượng sản phẩm dịch vụ trực tiếp đến Ban Lãnh Đạo, Update thông tư, quyết định mới của BTC dễ dàng, Chia sẻ cơ hội – cơ chế hợp tác giữa Khách hàng và SAS nhằm giới thiệu ra cộng đồng DN sử dụng sản phẩm.

 
Phần mềm Kế toán Cảnh báo & Quản trị DN Online SAS INNOVA 8.0
 
Cảnh báo cho người sử dụng về Hoạt động kế toán, Thuế và Quản trị doanh nghiệp nhằm tránh sai sót & phát hiện sớm tín hiệu thành công cho doanh nghiệp
Quản trị DN Online giữa các đơn vị, công ty mẹ - con, hỗ trợ công tác quản lý & điều hành DN thông qua hạ tầng Internet

Một số cảnh báo thiết lập sẵn :
 • Cảnh báo mã số thuế doanh nghiệp bỏ trốn hay còn hoạt động, nhập đúng MST hay chưa
 • Cảnh báo về chi phí tiếp thị quảng cáo giữa THỰC TẾ >< LUẬT
 • Cảnh báo về chi phí lãi vay phục vụ sản xuất kinh doanh so với lãi suất cơ bản do NHNN thông báo
 • Cảnh báo về chi phí lãi vay không được đưa vào chi phí khi chưa góp đủ vốn điều lệ
 • Cảnh báo về Hóa đơn xuất hàng bán trước ngày hóa đơn nhập về
 • Cảnh báo về Thu/Chi tiền mặt quá 20 triệu => Cảnh báo cho Kế toán trưởng
 • Cảnh báo về Chi qua ngân hàng quá 500 triệu => Cảnh báo Giám đốc duyệt
 • Cảnh báo về Mua hàng có giá trị quá 500 triệu => Cảnh báo Giám đốc duyệt
 • Cảnh báo về Phiếu kế toán hạch toán bù trừ công nợ => Tự động nhắc nhở phải làm biên bản xác nhận để làm chứng từ gốc
 • Cảnh báo về Xử lý chênh lệch TK 152 => Tự động cảnh báo bút toán chỉ thay đổi về giá trị chứ số lượng không đổi.
 • Cảnh báo về Hàng bán có giá Bán < giá vốn v.v

Các hệ thống cảnh báo phục vụ quản trị và điều hành:
 • Hệ thống cảnh báo tình trạng các giao dịch liên quan đến mua/bán hoặc thu/chi. Hệ thống cảnh báo cho biết từng giao dịch hiện đã thực hiện đến khâu nào rồi.
 • Hệ thống cảnh báo các thông tin chi tiết trên từng chứng từ, hoá đơn như số tiền trên từng hoá đơn nếu vượt quá 20 triệu VND sẽ cảnh báo v.v.
 • Hệ thống các cảnh báo liên quan đến các định Giá thành, định mức Nguyên vật liệu, định     mức tiền lương, tiền công.
 • Hệ thống các cảnh báo liên quan khi chạm các ngưỡng quan trọng như tồn kho tối đa, tồn kho tối thiểu, khách hàng nợ tối đa v.v
 • Hệ thống cảnh báo các con số thống kế, Giao diện riêng dành cho Lãnh đạo, người quản trị DN

Đáp ứng các yêu cầu của chế độ kế toán
 • Tích hợp với phần mềm HTKK
 • Cập nhật thông tư, quyết định mới nhất của Bộ tài chính
 
Một số tiện ích độc đáo:
 • Có màn hình dành riêng cho Giám đốc Doanh nghiệp để phục vụ ra quyết định
 • Có qui trình kế toán trên phần mềm
 • Cho phép khai báo định khoản tự động hoàn toàn
 • Tự động lập chứng từ Thu/Chi khi Mua/Bán hàng hoá
 • Quản lý số liệu kế toán theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động.
 • Tính giá thành sản phẩm sản xuất liên tục hoặc theo đơn đặt hàng. Phương pháp có thể áp dụng: Giản đơn, Phân bước, Hệ số và Định mức.
 • Quản lý được nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay đổi hàng ngày: VND, USD, EURO, ...
 • Khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song
 • V.v…

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Thông tin bảng báo giá phần mềm mới nhất năm 2019

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp có thâm niên trên thị trường, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Lý do khách hàng nên chọn sử dụng phần mềm tại công ty chúng tôi
- SIS cung cấp các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm ERP tốt nhất trên thị trường.
- Các sản phẩm phần mềm đóng gói đa dạng
- Sản phẩm phần mềm theo yêu cầu
- Cài đặt nhanh chóng, hỗ trợ tận tình


Gọi ngay đến Hotline: 091 242 61 52 để nhận được báo giá sản phẩm phần mềm phù hợp nhất.

Lên đầu trang