Tài liệu giới thiệu sản phẩm

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Tải về
1 Tóm tắt các dòng sản phẩm S.I.S Việt Nam .pdf 2.66 MB
2 Giải pháp Quản trị tổng thể doanh nghiệp (ERP) .pdf 5.15 MB
3 Phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử SIS INVOICE 2021 .pdf 1.75 MB
4 Phần mềm kế toán quản trị Online SIS INNOVA 9.0 .pdf 2.03 MB
5 Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp In ấn SIS ERP 9.0 Print .pdf 1.64 MB
6 Giải pháp tổng thể Quản trị Kho thông minh SIS ERP 9.0 Smart Stock .pdf 0.78 MB
7 Giải pháp Quản trị tổng thể Gara SIS ERP 8.0 Garage .pdf 4.63 MB
8 Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp Dược phẩm SIS ERP 8.0 Pharmacy .pdf 3.16 MB
9 Phần mềm kế toán quản trị cho doanh nghiệp kinh doanh Du lịch SIS INNOVA 6.8.1 TRAVELAS .pdf 3.16 MB
10 Phần mềm kế toán quản trị cho doanh nghiệp kinh doanh Phòng vé máy bay SIS INNOVA 6.8.1 FTAS .pdf 3.18 MB

Lên đầu trang