Tài liệu giới thiệu sản phẩm

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Tải về
11 Phần mềm kế toán quản trị cho doanh nghiệp kinh doanh Nhà hàng SIS INNOVA 6.8.1 RES .pdf 1.42 MB
12 Phần mềm kế toán quản trị cho doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ Giặt là SIS INNOVA 8.0 GL .pdf 1.95 MB
13 Phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp dành cho Nhà phân phối SIS ERP 9.0 NPP .pdf 9.77 MB
14 Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp Thời trang - May mặc SIS ERP 8.0 FSN .pdf 1.83 MB
15 Giải pháp phần mềm Quản lý nhân sự - Tiền lương SIS INNOVA 8.0 HRM .pdf 1.96 MB
16 Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp kinh doanh hoa quả - thực phẩm sạch SIS ERP 8.0 FF .pdf 1.88 MB
17 Giải pháp quản trị Nhân sự - Tiền lương ngành may mặc SIS ERP 8.0 HRM - TEX .pdf 2.87 MB
18 Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Thức ăn chăn nuôi & Thuốc thú y SIS ERP 8.0 F&V .pdf 10.55 MB

Lên đầu trang