Yêu cầu & Giải pháp của DN Sản xuất Kinh doanh Nước Sạch trên Phần mềm SAS INNOVA 8.0.W
 
1. Quản lý Kinh doanh – Bán hàng nước sạch

Danh mục khách hàng:


Danh mục nhóm khách hàng đảm bảo:
 
 • Nhóm công ty, Nhóm các hộ dân, CQ HCSN,…
 • Bộ phận quản lý mạng: Sẽ phân theo tuyến đường cung cấp nước sạch
 • Nhập mã trạm bơm để tổng hợp số nước tiêu thụ thực tế theo từng trạm bơm
 • Nhóm được chia làm nhiều bậc theo hình cây để dễ dàng quản lý & lấy báo cáo quản trị.

Cập nhật hệ số khách hàng
 
 • Nhóm Khách hàng sử dụng chung 1 đồng hồ sẽ cập nhật hệ số cho từng tháng để chương trình tự động nhân số nước với hệ số và tính ra số nước sử dụng thực tế
 • Mục đích để áp giá tự động cho nhóm hộ dân theo khung giá quy định.
 
Ví dụ: Đối với 1 hộ dân thì mức 1 là từ 0-30 m3 thì đối với hệ số 10 tương ứng với 10 hộ dân thì mức giá 1 phải là 0-300 khối.
 Cập nhật quá trình thay thế đồng hồ nước

Đồng hồ hỏng được thay thế Phần mềm sẽ cho phép cập nhật thông tin đồng hồ hỏng và tự động cộng thêm số nước ở đồng hồ hỏng vào số nước tiêu thụTạo tự động phiếu thu/hóa đơn theo nhóm khách
 
 • Cho phép tạo tự động 01 khách/01 phiếu
 • Cho phép tạo tự động nhóm khách/nhiều phiếu
 • Cho phép tạo phiếu thu gộp khi cán bộ thu tiền nước về đóng cho Công ty…
 


Tạo tự động phiếu thu/hóa đơn/thông báo tiền theo nhóm khách.
Tạo tự động hóa đơn cho mỗi KH trong nhóm
Thông báo nộp tiền nước
Biên lai thu tiền nước
Hóa đơn tiền nước – In kim
Báo cáo bán hàng


2. Quản lý Mạng (Tổ quản lý mạng)
 
 • In danh sách khách hàng theo tuyến – mạng – đường trên Phần mềm để mang đi ghi chỉ số đồng hồ nước
 • Ghi chép sản lượng tiêu thụ nước sạch vào danh sách khách hàng trên phần mềm
 • Dữ liệu liên kết tự động với bộ phận Kinh doanh/bán hàng. Ngay khi tổ QLM cập nhật chỉ số đồng hồ là trên bộ phận KD đã có số liệu, doanh thu, …

3. Kế toán quản trị:
 
 • Phần mềm cho phép quản trị toàn bộ các nghiệp vụ kế toán trong DN SX hoặc KD nước sạch
 • Phần mềm với các tính năng, tiện ích hỗ trợ tối đa công tác kế toán cho nhân viên của khách hàng như: Copy sao chép chứng từ, tạo tự động chứng từ khi mua-bán hàng hóa
 • Phần mềm cũng cho phép quản lý, kinh doanh, phân phối nước sạch đóng chai cho các đơn vị có kinh doanh
 • Phần mềm tính được bài toán giá thành chính xác cho mỗi m3 nước sản xuất ra để bán cho mỗi nhà phân phối (đối với DN sản xuất) hoặc chi phí giá thành khi cung cấp ra thị trường (đối với DN kinh doanh, phân phối nước sạch)
 • Dữ liệu liên kết tự động với bộ phận Kinh doanh/bán hàng & Tổ QL Mạng và được phân quyền chi tiết tới từng users…
 • Phần mềm có khả năng chạy Online trên Internet

CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA SAS INNOVA 8.0.W 

1. QUẢN TRỊ MUA HÀNG (SAS PO)

Phân hệ quản lý mua hàng tự động hoá mọi nghiệp vụ mua hàng: từ lập và duyệt đề xuất mua hàng, giấy đề nghị báo giá, cập nhật giá, lựa chọn nhà cung cấp, chuẩn bị đơn hàng đến theo dõi việc giao hàng của người bán. Phân hệ này theo dõi và thống kê việc mua hàng phục vụ cho việc phân tích việc thực hiện đơn hàng của nhà cung cấp và xu hướng thay đổi giá. Phân hệ này cũng theo dõi việc nhập khẩu hàng hoá và tính toán các chi phí liên quan.

Phân hệ quản lý mua hàng có các menu chính sau: Phiếu đề nghị mua hàng, Chỉ định người mua hàng, Phiếu yêu cầu báo giá, Đơn đặt mua hàng, Đóng đơn đặt mua hàng và các báo cáo liên quan đến hàng nhập mua.

2. QUẢN TRỊ BÁN HÀNG – PHÂN PHỐI (SAS SO)

Phân hệ quản lý bán hàng tự động hóa các hoạt động bán hàng từ khi đặt hàng cho đến khi giao hàng và xuất hoá đơn. Việc thực hiện đơn hàng nhanh chóng và đúng thời hạn sẽ làm khách hàng hài lòng đồng thời giảm bớt việc phải sửa chữa số lượng hoặc mặt hàng đặt hàng. 

Việc giảm bớt thủ tục giao hàng và đòi tiền cũng làm tăng hiệu quả hoạt động. Có nhiều chức năng phục vụ việc xử lý hàng bán bị trả lại, hàng thay thế và điều chỉnh công nợ. Việc tính giá, chiết khấu và các phương án khuyến mãi cũng được thực hiện theo nhiều cách nhằm đáp ứng các yêu cầu khuyến mãi khác nhau.

Phân hệ quản lý bán hàng có các menu chính sau: Cập nhật đơn hàng, In phiếu xuất kho, In phiếu giao hàng, In hóa đơn, Phiếu nhập hàng bán bị trả lại, Đóng đơn hàng, Báo cáo về đơn hàng, Báo cáo về tiêu thụ.

3. QUẢN TRỊ KHO HÀNG, VẬT TƯ,HÀNG HÓA (SAS IN)

Phân hệ quản lý kho hàng cung cấp thông tin kịp thời về mọi mặt của hàng tồn kho. Phân hệ hỗ trợ các giao dịch trực tiếp để ghi chép mọi nhập xuất kho; cho phép quản lý hiệu quả nhờ khả năng quản lý nơi cất giữ/vị trí của vật tư; cung cấp nhiều tiện ích trong việc kiểm kê để đảm bảo số hàng tồn kho luôn đúng. 

Hệ thống hỗ trợ tất cả các phương pháp chính tính giá hàng tồn kho và cung cấp và các báo cáo chủ yếu để phục vụ tốt công việc ra quyết định trong dây chuyền cung cứng vật tư.

Phân hệ quản lý kho hàng có các menu chính sau: Phiếu nhập kho, Kiểm tra chất lượng, Xuất trả lại nhà cung cấp, Giấy đề nghị xuất vật tư, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập phế liệu, Phiếu nhập kho thành phẩm, Xuất hàng cho đại lý, Xuất điều chuyển kho, Lệnh sản xuất, Kiểm kê kho, Báo cáo nhập kho, Báo cáo xuất kho, Báo cáo tồn kho.

4. QUẢN TRỊ SẢN XUẤT (SAS CO)

Phân hệ quản trị chi phí, giá thành, sản xuất thực hiện tập hợp và phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý và tính giá thành sản phẩm. Tùy theo yêu cầu, SAS sẽ thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với chương trình để đáp ứng các yêu cầu đặc thù về tính giá sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện tại SAS ERP 9.0 cho phép tính toán giá thành sản xuất theo các phương pháp: Giản đơn, định mức, phân bước, hệ số, giá thành theo từng công trình xây dựng, dự án…hoặc có thể kết hợp giữa các phương pháp trên cho cùng một bài toán giá thành sản xuất.

Phân hệ quản trị sản xuất, chi phí có các menu chính sau: Cập nhật các thông tin về sản phẩm (định mức nguyên vật liệu, đơn giá tiền lương…); tập hợp và phân bổ chi phí phát sinh trong kỳ (nguyên vật liệu, lương, chi phí chung), phân bổ chi phí cho sản phẩm dở dang trên dây chuyền và sản phẩm nhập kho, tính giá thành sản phẩm; Báo cáo về giá thành sản phẩm, báo cáo quá trình sản xuất.

5. QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ (SAS FA)

Phân hệ tài sản cố định của SAS ERP 9.0 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu quản lý của DN cũng như tuân thủ theo các quy định mới nhất của BTC. Phân hệ này cho phép lưu giữ các thông tin cần thiết về một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý.

Phân hệ này được kết nối với phân hệ kế toán tổng hợp, quản lý mua hàng, kế toán vốn bằng tiền. Phân hệ quản lý TSCĐ có các menu chính sau: Khai báo TSCĐ, Tính khấu hao, Điều chuyển TSCĐ, Điều chỉnh khấu hao, nguyên giá TSCĐ, Thanh lý TSCĐ, Cập nhật sổ cái.

Ngoài ra, phân hệ này cũng cho phép DN quản lý các Công cụ dụng cụ cho quản lý, sản xuất như: Khai báo, tính phân bổ CCDC, báo cáo về CCDC & các bảng phân bổ liên quan

6. QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI THU (SAS AR)

Phân hệ kế toán công nợ phải thu của SAS ERP 9.0 góp phần quản lý dòng tiền tệ hiệu quả hơn và thúc đẩy việc thu tiền nhanh chóng hơn. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý các hoá đơn, thu tiền và các giao dịch khác một cách dễ dàng hơn. 

Tra cứu trực tuyến và các tiện ích báo cáo sẽ trợ giúp xác định những khoản công nợ đến hạn, quá hạn và những khách hàng đã quá hạn mức tín dụng. 

Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SAS ERP 9.0 khác và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Quản lý bán hàng của SAS ERP 9.0.

Phân hệ kế toán công nợ phải thu có các menu chính sau: Cập nhật hóa đơn, chứng từ công nợ phải thu; Phân bổ tiền thu về cho các hóa đơn; Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các hóa đơn; Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo công nợ chi tiết theo khách hàng.

7. QUẢN TRỊ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ (SAS AP)

Phân hệ kế toán công nợ phải trả quản lý một cách có hiệu quả các khoản phải trả nhà cung cấp và các khoản chi trả. Giao diện thân thiện với người dùng và các tính năng tự động giúp xử lý các giao dịch một cách dễ dàng. 

Các tính năng tra cứu và lập báo cáo giúp truy nhập nhanh chóng đến các thông tin liên quan đến khoản phải trả cũng như các tham khảo về các phương án thanh toán để tiết kiệm chi phí. 

Phân hệ này kết nối với tất cả các phân hệ khác của SAS ERP 9.0 và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Quản lý mua hàng của SAS ERP 9.0

Phân hệ kế toán công nợ phải trả có các menu chính sau: Cập nhật hóa đơn mua hàng, chứng từ công nợ phải trả; Phân bổ tiền thanh toán cho các hóa đơn; Tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các hóa đơn; Báo cáo công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo công nợ chi tiết theo nhà cung cấp.

8. QUẢN TRỊ VỐN BẰNG TIỀN (SAS CA)

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền của SAS ERP 9.0 góp phần quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác. 

Phân hệ này kết nối đầy đủ với các phân hệ SAS ERP 9.0 khác và phù hợp với các tiêu chuẩn và nguyên tắc kế toán chung. Các tiện ích và tính năng của phân hệ này sẽ được khai thác tối đa khi nó được kết nối với phân hệ Kế toán công nợ phải thu, Kế toán công nợ phải trả của SAS ERP 9.0

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền có các menu chính sau: Cập nhật phiếu thu, phiếu chi, chứng từ ngân hàng (ngoại tệ hoặc nội tệ); Tính tỷ giá ghi sổ đối với các tài khoản và phát sinh ngoại tệ; Báo cáo về số dư tiền mặt, tiền gửi, sổ quỹ, sổ chi tiết ngân hàng; Báo cáo về các khế ước vay và tình hình thanh toán.

9. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG (SAS HR)

SAS ERP 9.0 được thiết kế không chỉ để đáp ứng yêu cầu về quản lý nhân sự trên phương diện ghi nhận và phản ánh mà còn cung cấp các báo cáo quản trị phục vụ việc phân tích điều hành của các cấp lãnh đạo trong công ty

Quản lý nhân sự tiền lương được phân tích, thiết kế và lập trình trên cơ sở SAS đã làm, gặp và tích lũy được nhiều tri thức về Quản lý tuyển dụng, Quản lý nhân sự, Quản lý cấp phát trang thiết bị cho công nhân viên, … từ các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong các ngành nghề khác nhau. Các mẫu biểu, sổ sách của SAS ERP 9.0 đưa ra phù hợp với quy định của Luật lao động Việt Nam. Dựa vào khả năng dễ dàng thay đổi và hiệu chỉnh mẫu biểu, trong tình huống Luật lao động Việt Nam hoặc yêu cầu về báo cáo quản trị của Doanh nghiệp thay đổi, các mẫu biểu và báo cáo của SAS ERP 9.0 có thể được người dùng hoặc nhân viên của SAS hỗ trợ thay đổi và hiệu chỉnh nhanh chóng. 

Với mô-đun này, người sử dụng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát sinh, máy tính sẽ tự động tính toán và đưa ra các sổ sách, báo cáo phản ánh, thông tin quản trị, thông tin về phân tích sự thay đổi, báo cáo kế hoạch dự phòng, …

10. QUẢN LÝ THUẾ

Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. 

Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60/2007/TT-BTC, Thông tư 32/2007/TT-BTC, Thông tư 127/2004/TT-BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế.

Cho phép kết xuất ra mẫu biểu dưới dạng file Pdf…để doanh nghiệp có thể ứng dụng hoá đơn điện tử, tích hợp chữ ký số (CA) để thực hiện kê khai thuế qua mạng theo quy định của BTC

11. TỔNG HỢP (SAS GL)

Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác.

Cho phép cập nhật các khai báo hệ thống cảnh báo & tin nhắn nội bộ như: Khai báo cảnh báo hoá đơn huỷ, doanh nghiệp bỏ trốn; cảnh báo hạn mức chi phí; cảnh báo xuất hàng; cảnh báo các hạn mức chi phí; cảnh báo số liệu theo luật…

Cho phép khai báo các thông tin đầu kỳ như: số dư công nợ, kho hàng, tài khoản, vụ việc sản xuất, đơn hàng… 

Mô đun này được liên hệ với tất cả các mô-đun khác trong hệ thống SAS ERP 9.0

12. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (SAS FI)

Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các báo cáo tài chính đầy đủ & báo cáo tài chính quản trị như: Báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, dòng tiền theo nhiều kỳ nhiều phương pháp (trực tiếp, gián tiếp);…
  
Cho phép tự động tạo mẫu theo yêu cầu với các chỉ tiêu đặc thù của doanh nghiệp như khai báo công thức tính toán, chỉ tiêu, tài khoản để lên số liệu…

Liên tục cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC như: Quyết định 48/QĐ-BTC, Quyết định 15/QĐ-BTC, Thông tư 60/TT-BTC, Thông tư 32/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC v.v.

13. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (SAS SY)

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. 

Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao (Bảo mật dữ liệu ở 04 mức: Mạng, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng). Đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu mô hình Khách/Chủ (Client/Server). 

Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện theo cơ chế của MS SQL*Server. 

Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt. Khả năng chạy Online qua hạ tầng Internet
Giải pháp đã đáp ứng được các yêu cầu  đặc thù lớn như:
 
1. Quản lý Kinh doanh – Bán hàng nước sạch
 
Danh mục nhóm khách hàng đảm bảo:
 
 • Nhóm công ty, Nhóm các hộ dân, CQ HCSN,…
 • Bộ phận quản lý mạng: Sẽ phân theo tuyến đường cung cấp nước sạch
 • Nhập mã trạm bơm để tổng hợp số nước tiêu thụ thực tế theo từng trạm bơm
 • Nhóm được chia làm nhiều bậc theo hình cây để dễ dàng quản lý & lấy báo cáo quản trị

Cập nhật hệ số khách hàng
 
 • Nhóm Khách hàng sử dụng chung 1 đồng hồ sẽ cập nhật hệ số cho từng tháng để chương trình tự động nhân số nước với hệ số và tính ra số nước sử dụng thực tế
 • Mục đích để áp giá tự động cho nhóm hộ dân theo khung giá quy định.
 
Ví dụ: Đối với 1 hộ dân thì mức 1 là từ 0-30 m3 thì đối với hệ số 10 tương ứng với 10 hộ dân thì mức giá 1 phải là 0-300 khối.
 
Cập nhật quá trình thay thế đồng hồ nước
 
Đồng hồ hỏng được thay thế Phần mềm sẽ cho phép cập nhật thông tin đồng hồ hỏng và tự động cộng thêm số nước ở đồng hồ hỏng vào số nước tiêu thụ
 
Cập nhật nước tiêu thụ theo trạm bơm
 
 • So sánh, QL được SL tiêu thụ nước theo trạm trong kỳ 
 • Cập nhật khối lượng tiêu thụ nước tổng theo trạm bơm
 • Tính toán & lên được báo cáo hao hụt nước sạch trong quá trình phân phối
 
Tạo tự động phiếu thu/hóa đơn theo nhóm khách
 
 • Cho phép tạo tự động 01 khách/01 phiếu
 • Cho phép tạo tự động nhóm khách/nhiều phiếu 
 • Cho phép tạo phiếu thu gộp khi cán bộ thu tiền nước về đóng cho Công ty…
 • Ngoài ra, phần mềm cho phép: Tạo tự động phiếu thu/hóa đơn/thông báo tiền theo nhóm khách, Tạo tự động hóa đơn cho mỗi KH trong nhóm, Thông báo nộp tiền nước, Biên lai thu tiền nước…
 
2. Quản lý Mạng- Hệ thống tuyến cung cấp nước sạch
 
 • In danh sách khách hàng theo tuyến – mạng – đường trên Phần mềm để mang đi ghi chỉ số đồng hồ nước
 • Ghi chép sản lượng tiêu thụ nước sạch vào danh sách khách hàng trên phần mềm
 • Dữ liệu liên kết tự động với bộ phận Kinh doanh/bán hàng. Ngay khi tổ QLM cập nhật chỉ số đồng hồ là trên bộ phận KD đã có số liệu, doanh thu, …
 
3. Quản lý Kế toán Tài chính
 
 • Phần mềm cho phép quản trị toàn bộ các nghiệp vụ kế toán trong DN SX hoặc KD nước sạch
 • Phần mềm với các tính năng, tiện ích hỗ trợ tối đa công tác kế toán cho nhân viên của khách hàng như: Copy sao chép chứng từ, tạo tự động chứng từ khi mua-bán hàng hóa
 • Phần mềm cũng cho phép quản lý, kinh doanh, phân phối nước sạch đóng chai cho các đơn vị có kinh doanh
 • Phần mềm tính được bài toán giá thành chính xác cho mỗi m3 nước sản xuất ra để bán cho mỗi nhà phân phối (đối với DN sản xuất) hoặc chi phí giá thành khi cung cấp ra thị trường (đối với DN kinh doanh, phân phối nước sạch)
 • Dữ liệu liên kết tự động với bộ phận Kinh doanh/bán hàng & Tổ QL Mạng và được phân quyền chi tiết tới từng users…
 • Phần mềm có khả năng chạy Online trên Internet

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Thông tin bảng báo giá phần mềm mới nhất năm 2019

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp có thâm niên trên thị trường, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Lý do khách hàng nên chọn sử dụng phần mềm tại công ty chúng tôi:
- SIS cung cấp các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm ERP tốt nhất trên thị trường.
- Các sản phẩm phần mềm đóng gói đa dạng
- Sản phẩm phần mềm theo yêu cầu
- Cài đặt nhanh chóng, hỗ trợ tận tình


Gọi ngay đến Hotline: 091 242 61 52 để nhận được báo giá sản phẩm phần mềm phù hợp nhất.

Lên đầu trang