Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức viên chức

  • Ngày đăng: 13/09/2022
  • Lượt xem: 2398

Chắc hẳn nhiều bạn đọc có nhiều thắc mắc về cách tính tiền lương và phụ cấp của các cán bộ, công chức viên chức sẽ như thế nào? Có giống với cách tính lương của người lao động không? Trong bài viết này, S.I.S sẽ hướng dẫn bạn một cách cụ thể và chi tiết về cách tính lương và phụ cấp cho cán bộ, công chức viên chức.

Cách tính tiền lương và phụ cấp của các cán bộ, công chức viên chức Cách tính tiền lương và phụ cấp của các cán bộ, công chức viên chức

1. Cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức viên chức

Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức viên chức căn cứ vào thông tư 04/2019/TT-BNV, cụ thể như sau:

a) Cách tính mức lương cho cán bộ, công chức viên chức

Công thức tính lương:

Mức lương năm 2022

=

Mức lương cơ sở

1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số lương hiện hưởng

 

b) Cách tính mức phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp năm 2022

=

Mức lương cơ sở

1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số phụ cấp hiện hưởng

 

 

- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp năm 2022

=

Mức lương năm 2022 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo năm 2022 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2022 (nếu có)

x

Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

 

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

c) Cách tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Công thức tính như sau:

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu năm 2022

=

Mức lương cơ sở

1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định

d) Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư  04/2019/TT-BNV, Căn cứ vào hệ số hoạt động phí đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thì cách tính mức hoạt động phí theo công thức sau:

Mức hoạt động phí 

=

Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng

x

Hệ số hoạt động phí theo quy định

2. Đối tượng áp dụng công thức tính lương, phụ cấp như trên

 

Đối tượng áp dụng cách tính lương, phụ cấp gồm: Các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại các khoản 1,2,3,4 và 7 Điều 1 Thông tư 04/2019/TT-BNV:

  1. Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
  2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
  3. Cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
  4. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
  5. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này khi tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

b) Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;

c) Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam;

d) Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết hợp đồng lao động theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

3. Các khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2022

Từ 1/7/2022, theo Nghị quyết 27-NQ/TW, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng các loại phụ cấp như sau:

3.1. Phụ cấp kiêm nhiệm   

Áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

3.2. Phụ cấp thâm niên vượt khung

Đây là loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức đã xếp lương ở bậc cuối cùng trong ngạch và hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, không bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

3.3. Phụ cấp khu vực

Áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu với các hệ số: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0.

3.4. Phụ cấp trách nhiệm công việc

  • Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã với hệ số: 0,1; 0,2 và 0,3
  • Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với hệ số: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1

3.5. Phụ cấp lưu động

Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở với các hệ số: 0,2; 0,4 và 0,6.

3.6. Phụ cấp theo nghề

Được gộp từ phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...).

3.7. Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Được gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, lộ trình cải cách tiền lương đã bị chậm lại hơn 2 năm nay. Vì vậy, cho tới khi có thông báo mới thì các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức có thể yên tâm tiếp tục được hưởng các chế độ phụ cấp hiện hành.

>>> Tham khảo thêmKế toán tiền lương và các khoản trích theo lương  

4. Các khoản phụ cấp được bãi bỏ từ 1/7/2022

Tại Nghị quyết 27, Bộ Chính trị định hướng bãi bỏ nhiều khoản phụ cấp đang tồn tại hiện nay từ 1/7/2022, gồm:

- Phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức)

- Phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ)

- Phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội

- Phụ cấp công vụ (do đã được đưa vào trong mức lương cơ bản)

- Phụ cấp độc hại nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

5. Nhiều khoản phụ cấp được gộp chung, thêm mới từ 1/7/2022

5.1. Các khoản phụ cấp được gộp chung

Theo Nghị quyết 27, nhiều khoản phụ cấp khác sẽ được gộp chung lại như sau:

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm được gộp chung lại, gọi là phụ cấp theo nghề.

Loại phụ cấp này được áp dụng với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước.

- Phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn được gộp chung, gọi là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

5.2. Thêm mới phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính

Một sự thay đổi khác về các khoản phụ cấp của công chức từ ngày 1-7-2022 là sẽ quy định mới về chế độ phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính đối với cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Cũng liên quan đến phụ cấp ở địa phương, Nghị quyết 27 khẳng định thực hiện nhất quán khoán quỹ phụ cấp hằng tháng với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể các chức danh được hưởng phụ cấp theo hướng một chức danh có thể đảm nhiệm nhiều công việc.

Trên đây, S.I.S Việt Nam đã cung cấp thông tin chi tiết về cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức viên chức. Ngoài ra, phần mềm kế toán nhân sự - tiền lương SIS MAC HRM sẽ hỗ trợ công tác tính lương, thưởng, phụ cấp cho nhân viên được nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

Liên hệ với S.I.S để được tư vấn và trải nghiệm dùng thử phần mềm kế toán nhân sự - tiền lương theo các phương thức sau:

CÁC BÀI VIẾT TIN TỨC KHÁC

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0912.210.210