GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2022

  • Ngày đăng: 03/06/2022
  • Lượt xem: 1380

Ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có thời gian hiệu lực từ ngày ký ban hành 28/05/2022 đến hết 31/12/2022. Việc gia hạn nộp thuế giúp cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế TNCN năm 2022Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế TNCN năm 2022

1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2022

- Doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế( lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP)

- Doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

-  Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 2. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo điều 3 NĐ 34 gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Thời gian gia hạn là 03 tháng tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN, cụ thể:

 DN, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN;

 Chi nhánh, đơn vị của DN, tổ chức không có hoạt động SXKD thuộc đối tượng được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN.

 

>>> KIỂM TRA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHI QUYẾT TOÁN NĂM 2020

3. Gia hạn nộp thuế Hộ Kinh doanh cá thể

Theo khoản 1, 2, 3 của Điều 3 Nghị định 34, gia hạn nộp thuế GTGT, TNCN với số tiền thuế cần nộp phát sinh năm 2022 của Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thời gian gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

Người nộp Thuế cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế Nghị định 34 theo phương thức điện tử, bản giấy hoặc dịch vụ bưu chính cho cơ quan thuế quản lý trực thuộc toàn bộ số thuế một lần trong kỳ tính thuế sẽ được gia hạn cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng/quý. Thời hạn nộp chậm nhất là 30/09/2022.

 

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

CÁC BÀI VIẾT TIN TỨC KHÁC

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0912.210.210