CÁCH PHÂN BỔ TIỀN PHỤ CẤP 2021 HỢP LÝ ĐỂ GIẢM NGHĨA VỤ ĐÓNG BHXH

  • Ngày đăng: 05/08/2021
  • Lượt xem: 640

Các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH là những khoản nào? Người lao động và doanh nghiệp cùng SIS Việt Nam, tìm hiểu cách phân bổ tiền phụ cấp hợp lý để giảm nghĩa vụ đóng BHXH dưới đây. 

Ví dụ: Chị Nguyễn Thị A có tổng thu nhập tháng 01/2021 là 10 triệu đồng/tháng. Nhưng mức lương đóng BHXH chỉ với 5 triệu đồng/tháng.

Hỏi: Vậy mức lương đóng BHXH này đã tuân thủ đúng luật theo luật BHXH hay chưa?

Để giải quyết được bài toán này, thì kế toán phải nắm được quy định về các khoản tiền lương phải đóng BHXH.

Căn cứ theo quy định tại  Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Trong đó:

  • Mức lươngMức lương theo công việc hoặc chức danh (thường là mức lương được thỏa thuận trên hợp đồng lao động).
  • Phụ cấp lương: Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH
  • Các khoản bổ sung khác: Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

 Cách phân bổ phụ cấp mới nhất để giảm nghĩa vụ đóng BHXH kế toán cần biết

A. CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC 2021

- Tiền lương;

- Phụ cấp chức vụ, chức danh;

- Phụ cấp trách nhiệm;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Phụ cấp thâm niên;

- Phụ cấp khu vực;

- Phụ cấp lưu động;

- Phụ cấp thu hút;

- Các phụ cấp có tính chất tương tự;

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

B. CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC 2021

Theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì các khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của người lao động trong năm 2021 bao gồm 15 khoản thu nhập của người lao động không tính đóng BHXH, BHYT, BHTN:

(1) Tiền thưởng theo quy định của Bộ luật lao động;

(2) Tiền thưởng sáng kiến;

(3) Tiền ăn giữa ca;

(4) Khoản hỗ trợ xăng xe;

(5) Khoản hỗ trợ điện thoại;

(6) Khoản hỗ trợ đi lại;

(7) Khoản hỗ trợ tiền nhà ở;

(8 Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ;

(9) Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ;

(10) Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

(11) Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

(12) Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động;

(13) Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

(14) Trợ cấp khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

(15) Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

 Người lao động và doanh nghiệp cần lưu ý, những khoản phụ cấp bắt buộc và không bắt buộc, để tính mức đóng BHXH tương ứng và làm sổ sách chính xác

KẾT LUẬN

- Mức lương cơ bản là khoản thu nhập bắt buộc tham gia BHXH.

- Các khoản phụ cấp mang tính chất bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động...cũng là các khoản phụ cấp bắt buộc tham gia BHXH.

- Các khoản chế độ và phúc lợi khác cho người lao động mang tính chất hỗ trợ - không cố định: Nếu không xác định mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động mà được tính toán dựa trên kết quả làm việc của người lao động theo từng thời kỳ thì không phải đóng BHXH như: Tiền thưởng quý, năm và tiền lương năng suất, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP đều không phải đóng BHXH bắt buộc.

Mọi hành vi “lách luật” phân bổ thu nhập không đúng thực tế và pháp luật sẽ dẫn đến nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Giải bài toán trên: Căn cứ vào các quy định nêu trên xin chia sẻ phương pháp phân bổ tiền phụ cấp hợp lý với số tiền tham gia BHXH của doanh nghiệp như sau:

I. PHẦN THU NHẬP BẮT BUỘC ĐÓNG BHXH

Cách 1: Nhiều doanh nghiệp áp dụng

- Mức lương đóng BHXH: 5.000.000đ/tháng ====> Lương cơ bản cho luôn là: 5.000.000đ/tháng

Cách 2: Cách này thường áp dụng với những doanh nghiệp có mức đóng BHXH cao hơn mức lương tối thiểu vùng, có tính chất độc hại, nguy hiểm, khó khăn, thu hút muốn tách phụ cấp để giảm thuế TNCN phải nộp vì có một số khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH nhưng lại được miễn thuế TNCN.

Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn đóng BHXH với mức lương tối thiểu vùng. Ví dụ lao động A làm việc tại VÙNG 1 có mức lương tối thiểu vùng là 4.420.000đ và có chức vụ là kế toán : Lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề nên mức lương tối thiểu đóng BHXH đối với lao động A này là 4.729.400 (tăng thêm 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Kế toán có thể cho làm tròn mức lương đóng BHXH = lương cơ bản là 4.730.000 (ít nhất phải bằng hoặc cao hơn).

Thêm phụ cấp đóng BHXH bắt buộc: Phụ cấp độc hại: 270.000đ/tháng (Không phải DN nào cũng được cho khoản phụ cấp này mà tùy thuộc vào từng ngành nghề có tính chật độc hại thì cho vào mới hợp lý nhé)

Tổng mức đóng BHXH = 4.730.000 + 270.000 = 5.000.000đ (hoàn toàn hợp lý theo quy định luật BHXH).

II. XỬ LÝ PHẦN THU NHẬP KHÔNG THAM GIA BHXH

TỔNG THU NHẬP = 10.000.000đ

THU NHẬP ĐÓNG BHXH = 5.000.000đ

THU NHẬP CÒN LẠI KHÔNG TÍNH ĐÓNG BHXH = 10.000.000 - 5.000.000 = 5.000.000đ

Vậy sẽ phân bổ phần thu nhập này như sau:

Cách 1:

1. Phụ cấp ăn ca: 730.000đ/tháng

2. Tiền hỗ trợ xăng xe: 1.800.000đ/tháng

3. Tiền hỗ trợ điện thoại: 1.200.000đ/tháng

4. Phụ cấp trang phục: 400.000đ/tháng

5. Hỗ trợ nhà ở: 870.000đ/tháng

tổng phụ cấp không tính đóng BHXH = 5.000.0000đ

Cách 2:

Không phải tổng thu nhập tháng nào cũng cố định là 10 triệu đồng.

Kế toán có thể linh hoạt thay các khoản phụ cấp không tính đóng BHXH bằng lương tăng ca, thưởng doanh số, lương năng suất theo quy chế lương - thưởng của doanh nghiệp cho phù hợp với luật BHXH và tối ưu theo luật thuế TNCN.

Để thuận lợi cho kế toán khi phân bổ tiền phụ cấp giúp người lao động, SIS Việt Nam đã triển khai gói phần mềm kế toán quản trị thông minh SIS MAC với nhiều tính năng chuyên biệt, giúp xử lý các nghiệp vụ kế toán từ đơn giản đến phức tạp trong doanh nghiệp. Điển hình như phân hệ Báo cáo thuế, Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính trong SIS MAC sẽ giúp kế toán giải quyết tối ưu bài toán phân bổ phụ cấp hàng tháng cho người lao động.

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

 

CÁC BÀI VIẾT TIN TỨC KHÁC

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0912.210.210