KÝ LOẠI HỢP ĐỒNG GÌ KHÔNG PHẢI THAM GIA BHXH BẮT BUỘC NĂM 2021

  • Ngày đăng: 05/08/2021
  • Lượt xem: 1140

Hiện nay, khi giao kết hợp đồng lao động, có một vài trường hợp không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Vậy đó là những loại hợp đồng nào? Hãy cùng SIS Việt Nam tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

I. Loại hợp đồng không phải đóng BHXH?

Kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực sẽ không còn hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo mùa vụ. Đồng thời, NLĐ chỉ thực hiện 02 loại hợp đồng là hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn. Do đó, từ năm 2021 trở đi thì chỉ có hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn mới phải đóng BHXH. Còn hợp đồng thời vụ theo mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng thì không phải đóng BHXH.

Ngoài ra, căn cứ tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, từ 01/01/2021, thử việc có thể ký HĐLĐ hoặc hợp đồng thử việc. Mà cũng theo khoản 2 Điều này, trong nội dung của hợp đồng thử việc không nhắc đến việc đóng BHXH như HĐLĐ.

Do đó, NLĐ trong thời gian thử việc nếu ký HĐLĐ thì phải tham gia BHXH bắt buộc còn hợp đồng thử việc thì không phải tham gia đóng BHXH.

 

Như vậy hợp đồng thời vụ theo mùa hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng, hợp đồng thử việc là các trường hợp không phải đóng BHXH.

 

Kế toán cần nắm chắc những văn bản pháp luật liên quan để giúp doanh nghiệp tránh những tổn thất khi sử dụng nhân sự

 

II. Hợp đồng thời vụ có đóng BHXH không

  • Ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có phải đóng BHXH không?

Theo quy định của Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì những loại hợp đồng phải đóng bảo hiểm xã hội là hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng...

Như vậy, hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không phải đóng BHXH.

  • Hợp đồng thời vụ 6 tháng có phải đóng BHXH

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014: "Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động."

Như vậy, hợp đồng thời vụ 6 tháng thì phải đóng BHXH.

 

III. Hợp đồng khoán việc có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng khoán việc là một văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của bên nhận khoán việc và bên khoán việc về nội dung công việc. Bên nhận khoán việc có nghĩa vụ hoàn thành một khối lượng công việc theo yêu cầu trong hợp đồng giao khoán, và có trách nhiệm bàn giao kết quả của công việc cho bên khoán việc khi hoàn thành công việc được giao. Còn bên khoán việc sẽ kiểm tra kết quả công việc và có trách nhiệm thanh toán thù lao cho bên kia theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng khoán việc đã giao kết.

 

Như vậy, ta căn cứ vào Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì hợp đồng khoán việc không thuộc vào trường hợp phải đóng BHXH.

 

Từ năm 2021 trở đi thì chỉ có hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn mới phải đóng BHXH

 

IV. Hợp đồng dịch vụ với cá nhân có phải đóng bảo hiểm không?

Hợp đồng dịch vụ cá nhân và việc giao kết thỏa thuận giữa một người có yêu cầu thực hiện một công việc, người kia thực hiện công việc được yêu cầu và được  người có nhu cầu thực hiện một công việc trả cho một khoản tiền nhất định khi ký hợp đồng thỏa thuận với nhau.

 

Như vậy, ta cũng căn cứ vào Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì hợp đồng dịch vụ cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội.

 

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp để tránh các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, cũng như tránh việc phải chịu các trách nhiệm pháp lý do pháp luật lao động quy định, đã đề xuất với người lao động tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thay vì ký hợp đồng lao động.

Như vậy, việc ký kết hợp đồng dịch vụ giữa doanh nghiệp và người lao động (cá nhân) có hợp pháp không?

Cá nhân không đăng ký kinh doanh thì thường không có quyền cung ứng dịch vụ

Điều 3.1, Luật Thương mại 2005 quy định: “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”. Như vậy, việc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi là một loại hoạt động thương mại và hoạt động thương mại này phải tuân theo Luật Thương mại 2005 và pháp luật có liên quan (Điều 4.1, Luật Thương mại 2005).

Theo Điều 2.3, Luật Thương mại 2005, các hoạt động thương mại đều phải được thực hiện bởi thương nhân có đăng ký kinh doanh, chỉ trừ trường hợp “cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh”; những trường hợp loại trừ này được liệt kê cụ thể tại Nghị định 39/2007/NĐ-CP, chủ yếu bao gồm các loại hình dịch vụ nhỏ lẻ như “đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định” và những cá nhân thực hiện hoạt động thương mại thông qua cung cung cấp các dịch vụ nhỏ lẻ này không được gọi là thương nhân.

Đối chiếu với trường hợp doanh nghiệp khi có nhu cầu tuyển dụng lao động, rõ ràng là doanh nghiệp không thuê một cá nhân để cung cấp thường xuyên các loại dịch vụ nhỏ lẻ nêu trên mà thuê cá nhân để thực hiện các hoạt động đòi hỏi chuyên môn và trình độ nhất định.

Hợp đồng dịch vụ cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội

 

Tuy nhiên, đối với các hoạt động đòi hỏi chuyên môn và trình độ này thì cá nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định mới được phép thực hiện dưới hình thức là một hoạt động thương mại chịu sự điều chỉnh của pháp luật thương mại thay cho hình thức quan hệ lao động chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động.

Với các ngành nghề đòi hỏi chuyên môn và trình độ nếu không muốn liên quan đến luật BHXH thì doanh nghiệp ký hợp đồng dịch vụ với cá nhân kinh doanh thay vì ký hợp đồng lao động.

Ký hợp đồng dịch vụ thì khi hạch toán chi phí nhân công các bạn hạch toán; nợ TK chi phí/ có TK 111 hoặc 112 thay vì có 334 như HĐLĐ.

Hiện nay 2021 đã có rất nhiều doanh nghiệp xây dựng lựa chọn phương án này. Rất nhiều cá nhân kinh doanh được lập ra kể từ năm 2021 để ký kết hợp đồng dịch vụ.

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

CÁC BÀI VIẾT TIN TỨC KHÁC

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0912.210.210