CẬP NHẬT MỨC ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC, BHTN, BHYT MỚI NHẤT

  • Ngày đăng: 28/05/2022
  • Lượt xem: 323

Khó khăn của đại dịch Covid -19, nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm xã hội với các doanh nghiệp và người lao động. Do đó, mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT cũng có sự biến động đáng kể.

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và 116/NQ-CP thì từ 1/7/2021 đến hết 30/6/2022 người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm TNLĐ - BNN. Trong bài viết này, SIS sẽ cập nhật đến bạn về mức đóng BHXH bắt buộc , BHTN, BHYT mới nhất.

Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT mới nhấtCập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT mới nhất

1.  Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 1/10/2021 – 30/6/2022

Cụ thể về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế năm 2022 đối với người lao động là người Việt Nam và lao động nước ngoài sẽ có những thay đổi đáng kể. Người lao động và Doanh nghiệp cần lưu ý.

- Đối với người lao động Việt Nam:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20%

10.5%

Tổng cộng 30.5%

- Đối với người lao động nước ngoài:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

-

3%

0%

-

3%

-

-

-

-

1.5%

6%

1.5%

Tổng cộng 7.5%

2.  Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2022 (Từ ngày 1/7/2022 – 30/9/2022 ) của người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài sẽ có sự thay đổi. Người sử dụng lao động sẽ phải đóng 0,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc vào quỹ TNLĐ-BNN cho cả hai đối tượng người lao động này. 

 - Đối với người lao động Việt Nam :

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0,5%

0%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

20,5%

10.5%

Tổng cộng 31%

 - Đối với người lao động nước ngoài:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT-TT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

-

3%

8%

-

-

-

1.5%

20.5%

9.5%

Tổng cộng 30%

 

3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT đối với các đối tượng thuộc khối nhà nước

Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ có mức đóng riêng. Cụ thể mức đóng trong giai đoạn hiện tại như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

HT

ÔĐ-TS

TNLĐ-BNN

14%

3%

0.5%

1%

3%

8%

-

-

1%

1.5%

21.5%

10.5%

Tổng cộng 32%

 

 Với Phần mềm quản lý nhân sự SIS HRM, doanh nghiệp hoàn toàn có thể quản lý từng đợt phát sinh tăng giảm bảo hiểm, giúp cập nhật chi tiết, hỗ trợ nhanh chóng BHXH cho người Lao động.

 Tìm hiểu thêm về SIS HRM tại:

https://erpchuyennganh.sis.vn/hrm

--------------------------------------------

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

 

CÁC BÀI VIẾT TIN TỨC KHÁC

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0912.210.210