ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 • Ngày đăng: 31/05/2022
 • Lượt xem: 366

Trước khi đăng ký loại hình chuyển đổi doanh nghiệp, bạn cần nắm rõ các điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, để tránh xảy ra sai sót. SIS sẽ cung cấp thông tin để bạn nắm rõ những quy trình và điều kiện nếu muốn chuyển đổi loại hình kinh doanh.

1. Khái niệm về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động. Nói cách khác, công ty đó sẽ hoạt động dưới dạng một loại hình doanh nghiệp khác.

Hiện nay, các phương thức chuyển đổi doanh nghiệp gồm:

 • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành công ty cổ phần;
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH ;
 • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Khái niệm về chuyển đổi loại hình doanh nghiệpKhái niệm về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

2. Quy trình khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 -  Công ty phải đăng ký việc chuyển đổi loại hình công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày (thời hạn 15 ngày đối với trường hợp chuyển từ công ty cổ phần thành công ty TNHH ), kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Phòng Đăng ký doanh nghiệp cấp lại “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

-  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Những điều kiện để chuyển đổi doanh nghiệp

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc mã số thuế của công ty

 •  Nếu là doanh nghiệp tư nhân cần có sự đồng ý của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 •  Nếu là công ty TNHH một thành viên thì cần có sự đồng ý của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 •  Nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên thì cần có sự đồng ý của hội đồng thành viên công ty.
 •  Nếu công ty cổ phần thì cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty.

 - Có giấy tờ pháp lý của thành viên mới và người đại diện theo pháp luật của công ty mới.

 - Có đầy đủ hồ sơ về việc chuyển đổi loại hình công ty.

Một số lưu ý bổ sung:

 •  Không có quy định về công ty cổ phần và công ty TNHH chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân, do đó việc chuyển đổi này không thể thực hiện được.
 •  Công ty có từ dưới 2 thành viên thì không thể chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 •  Công ty muốn chuyển sang loại hình khác phải chứng minh đáp ứng đủ điều kiện của loại hình đó do pháp luật quy định.

 

Nếu Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ mua phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi theo các phương thức:

CÁC BÀI VIẾT TIN TỨC KHÁC

Bắt đầu ngay hôm nay

Xây dựng và phát triển Doanh nghiệp của bạn cùng hơn 5.000 dự án đã thành công tại S.I.S Việt Nam

Liên hệ ngay

Lên đầu trang
0912.210.210